Untitled 2
Nhà đầu tư nước ngoài

Một nhà đầu tư nước ngoài (pháp nhân, cá nhân) có thể thành lập nhiều doanh nghiệp cùng mục tiêu hoặc khác mục tiêu hoặc trên các địa phương khác nhau không?

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư được quyền tự chủ đầu tư kinh doanh theo quy định tại các Điều 7, Điều 8 của Luật doanh nghiệp, các Điều 4 và Điều 13 của Luật Đầu tư.

Theo đó, các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập doanh nghiệp, bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư trong các lĩnh vực và ngành nghề  mà pháp luật không cấm và không hạn chế về số lượng dự án đầu tư cũng như số lượng doanh nghiệp

Hiện nay đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng đầu tư nhiều dự án trong một số lĩnh vực khác nhau, tại các địa phương khác nhau.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664