Untitled 2
Luật sư Nguyễn Thanh Hà với nhà đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp tư nhân với nhà đầu tư nước ngoài

Theo pháp luật hiện hành, nhà đầu tư có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm (Điều 7 Luật Doanh nghiệp); được đăng ký kinh doanh một hoặc nhiều ngành, nghề và được thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (Điều 13 Luật Đầu Tư)

Việc nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo Điều 87 Nghị Định 108/2006/NĐ-CP, tức là sẽ quy định riêng của Thủ tướng chính phủ căn cứ vào nguyên tắc của Luật Đầu tư  nghị định.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664