Untitled 2
Doanh nghiệp đầu tư vào nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Khoản 6 Điều 3 của Luật Đầu Tư định nghĩa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà nước đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư ở Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.

Pháp luật hiện hành quy định tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài  hoặc tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh Nghiệp

Bên cạnh các quy định của pháp luật áp dụng chung, phù hợp với các cam kết mà Việt Nam là thành viên và để thuận lợi cho công tác quản lý đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và về đầu tư áp dụng riêng đối với nhà nhà đầu tư nước ngoài về lĩnh vực đầu tư có điều kiện, về quy định trong việc thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, về thủ tục đầu tư, về đầu mục hồ sơ dự án đầu tư và về địa điểm thực hiện thủ tục  đăng ký kinh doanh

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664