Untitled 2

Dịch vụ luật sư tư vấn về trường hợp đơn phương chấm dứt hợp động lao động

Doanh nghiệp tiến hành đơn phương chấm dứt hợp đòng lao động với một người lao động với lý doNgười lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động, doanh nghiệp cần luật sư tư vấn trình tự thủ tục đúng quy định của luật, SBLAW cung cấp dịch vụ nêu trên như sau:

Ở giai đoạn  này, chúng tôi cung cấp cho KHÁCH HÀNG dịch vụ tư vấn pháp luật bằng văn bản về Căn cứ và Thủ tục thực hiện việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với Người lao động, cụ thể bao gồm:

Văn bản tư vấn pháp luật của SBLAW sẽ hướng dẫn chi tiết về:

Căn cứ pháp lý để thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động: “Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động”.

Trình tự, thủ tục thực hiện việc Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

Hình thức của Văn bản tư vấn của SBLAW sẽ là Ý kiến pháp lý độc lập.

Thời hạn thực hiện : Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày KHÁCH HÀNG thanh toán Phí dịch vụ, SBLaw sẽ gửi văn bản tư vấn pháp luật bằng văn bản cho Khách hàng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Quy trình tư vấn nhanh chóng, chính xác

Tư vấn pháp luật qua email nhanh chóng, uy tín

Hiện nay, với nhu cầu tra cứu thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật …

Chat Zalo: 0904340664