Điểm lưu ý quan trọng trong phát hành trái phiếu theo nghị định 08

0
207

Điểm lưu ý quan trọng trong phát hành trái phiếu theo nghị định 08 đã được sửa đổi trong thời gian gần đây. Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch công ty SBLAW chia sẻ.