Untitled 2
điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong trường hợp doanh nghiệp mong muốn điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm ghi nhận chính xác địa chỉ công ty, SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý nêu trên với các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sở KHĐT

Quý Công ty sẽ thực hiện việc nộp bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh tại Sở KHĐT. Tại giai đoạn này, Sở KHĐT sẽ thu hồi lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp mới cho Quý Công ty bản đã điều chỉnh về địa chỉ trụ sở.

Thời gian thực hiện Giai đoạn này là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ Hồ sơ theo quy định.

       Giai đoạn 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã điều chỉnh, Quý Công ty sẽ đăng bố cáo trên hệ thống thông tin quốc gia về việc điều chỉnh trụ sở.

       Giai đoạn 3: Thông báo điều chỉnh đăng ký thuế tại Chi cục thuế để ghi nhận lại hóa đơn tài chính hợp lệ.

       PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SBLAW:

SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các công việc sau đây:

1.1   Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh;

1.2   Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc điều chỉnh;

1.3   Thay mặt Công ty tiến hành nộp hồ sơ tại Sở KHĐT;

1.4   Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ tại cơ quan chức năng;

1.5   Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được điều chỉnh.

TÀI LIỆU CẦN THIẾT:

Để thực hiện dịch vụ, Quý Công ty chỉ cần cung cấp các cho SBLaw Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. SBLaw sẽ soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho thủ tục và gửi Quý Công ty ký, đóng dấu hợp lệ./.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664