Untitled 2
quy định về thuế trong hoạt động gia công tại Việt Nam

Quy định về thuế trong hoạt động thuê gia công tại Việt Nam

Quy định về thuế là một mối quan tâm lớn đối với nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam nói chung và khi thực hiện hoạt động thuê gia công nói riêng. Bộ tài chính đã ban hàn thông tư 60/2012/ TT-BTC hướng dẫn khá chi tiết về nghĩa vụ thuế áp dụng cho tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam.

Theo đó, doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam ( có hoặc không có cơ  sở thường trú ) hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận phải thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp nước ngoài áp dụng hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ đối với hàng hóa gia công của mình và có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, thì doanh nghiệp nước ngoài  phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước Việt Nam.

Còn nếu doanh nghiệp nước ngoài chỉ thuê gia công tại Việt Nam, tức chỉ giao tiền và nhận hàng khi kết thúc hợp đồng gia công, thì sẽ không phải chịu 2 loại thuế trên do họ hoàn toàn không có thu nhập nào phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam.

Nếu bên gia công là doanh nghiệp nước ngoài cung cấp nguyên, vật liệu, phụ liệu hoặc có thể cả máy móc, thiết bị cho bên gia công để sản xuất sản phẩm thì những loại hàng hóa, máy móc, thiết bị được bên thuê gia công cung cấp trong quá trình gia công gọi là hàng hóa tạm nhập, tái xuất (tạm nhập thô, tái xuất thành phẩm).Đây là những hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa miễn thuế.

Nếu những nguyên liệu, phụ liệu, vật tư đã được sử dụng hết sau quá trình gia công thì bên thuê gia công không phát sinh nghĩa vụ gì. Nếu trường hợp chưa sử dụng hết và còn dư thừa thì bên gia công có quyền lựa chọn nhận  lại nguyên liệu,phụ liệu, vật tư dư thừa hoặc có thể lựa chọn xuất khẩu tại chỗ tiêu hủy, tặng cho, theo quy định của pháp luật Việt Nam. DN sẽ phải đóng thuế nếu như những hoạt động này làm phát sinh thu nhập tại Việt Nam.

Đồng thời, các doanh nghiệp nước ngoài có quyền nhận lại hoặc thực hiện việc xuất khẩu tại chỗ các máy móc, thiết bị mà họ đã cho bên nhận gia công thuê mượn đối với các máy móc thiết bị được sử dụng trong quá trình gia công. Và tương tự DN sẽ đóng thuế nếu những hoạt động này phát sinh thu nhập tại Việt Nam.

Trên đây là những nội dung cần lưu ý cho các doanh nghiệp nước ngoài khi thực hiện hoạt động gia công tại Việt Nam.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thuế môn bài

Mức thuế môn bài của doanh nghiệp áp dụng thế nào?

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SBLAW cho chúng tôi biết mức thuế môn bài áp …

Chat Zalo: 0904340664