Untitled 2
Kinh doanh vận tải biển

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải biển

Nghị định 30/2014NĐ-CP, về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển quy định  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải biển bao gồm:

Thứ nhất:  Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải biển theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục của Nghị định này.

Thứ hai:  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).

Thứ ba:  Danh sách các chức danh kèm theo hồ sơ trích ngang thể hiện rõ thời gian kinh nghiệm làm việc của từng chức danh và bằng, chứng chỉ (bản sao có chứng thực) liên quan của các vị trí quy định tại Khoản 3, 4 và 5 Điều 5 của Nghị định này.

Thứ tư:  Văn bản xác nhận vốn hoặc giá trị tài sản doanh nghiệp của cơ quan tài chính hoặc cơ quan kiểm toán có thẩm quyền hoặc bảo lãnh của tổ chức tín dụng (bản chính) với giá trị bảo lãnh và thời hạn bảo lãnh phù hợp với giá trị tài sản tối thiểu của doanh nghiệp và thời hạn của giấy phép.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

giá trị hải quan

Quy định về giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư số 39/2015/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành quy định về giá trị …

Chat Zalo: 0904340664