Untitled 2
giá trị hải quan

Quy định về giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư số 39/2015/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành quy định về giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư quy định việc giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại và các chứng từ liên quan phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu. Trường hợp không xác định được trị giá hải quan theo phương pháp trên thì trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trong cơ sở dữ liệu trị giá.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan bao gồm: Phương pháp trị giá giao dịch; Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt; Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự; Phương pháp trị giá khấu trừ; Phương pháp trị giá tính toán; Phương pháp suy luận. Nội dung cụ thể của từng phương pháp được quy định rõ trong thông tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2015.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Quy định mới về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Chính Phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện …

Chat Zalo: 0904340664