Untitled 2
Luật sư tư vấn SBLaw

Luật sư tư vấn xây dựng văn bản quy phạm nội bộ doanh nghiệp

Hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của một doanh nghiệp bao gồm tổng thể các quy chế, quy trình, quy định và các văn bản mang tính bắt buộc chung để áp dụng trong từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực hoạt động hoặt từng hành vi cụ thể.

Quy phạm nội bộ được xem là hành lang pháp lý rất quan trọng trong công tác quản lý điều hành, giúp lãnh đạo doanh nghiệp quản lý ở tầm vĩ mô mà không phải can thiệp quá sâu vào công việc của từng người cụ thể.

Bởi chính hệ thống quy phạm nội bộ sẽ điều phối hoặc giúp những con người trong doanh nghiệp tự động điều phối, điều chỉnh bản thân, từ suy nghĩ, hành vi, quá trình thực hiện công việc.

Luật sư của SBLaw với nhiều năm kinh nghiệm, sẵn sang hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn xây dựng văn bản quy phạm nội bộ doanh nghiệp:

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành rà soát, hiệu chỉnh và soạn thảo các tài liệu, nội quy, quy chế như sau:

– Rà soát, cập nhật nội quy lao động theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Bộ văn bản áp dụng quy định về kỷ luật lao động bao gồm mẫu biên bản vi phạm nội quy lao động, Bản tự kiểm điểm cá nhân về hành vi vi phạm kỷ luật lao động, Biên bản họp xét kỷ luật lao động, Quyết định xử lý kỷ luật lao động và Sổ theo dõi kỷ luật lao động;

– Bộ văn bản quản lý giờ công của người lao động, bao gồm Quy trình quản lý giờ công lao động, Giấy đề nghị tăng ca, Bảng chấm công, Bảng xác nhận thời gian làm việc.

– Bộ văn bản về việc xử lý khiếu nại tố cáo, bao gồm Quy trình xử lý khiếu nại tố cáo;

– Giấy đề nghị khiếu nại, tố cáo, Giấy biên nhận hồ sơ khiếu nại, tố cáo, Sổ theo dõi xử lý khiếu nại, tố cáo, Biên bản họp xử lý khiếu nại tố cáo và Quyết định xử lý khiếu nại, tố cáo;

– Bộ văn bản về đào tạo bao gồm hệ thống các văn bản về đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài và đào tạo hòa nhập cho người lao động mới;

– Bộ văn bản về tổ chức và quản lý các cuộc họp và các mẫu văn bản đi kèm bao gồm Quy chế tổ chức và quản lý các cuộc họp, Kế hoạch tổ chức các cuộc họp, Thư mời họp, Biên bản họp, Sổ theo dõi đặt phòng họp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664