Untitled 2
nguồn internet

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Câu hỏi: Tôi là Trung, ở Hà Nội. Tôi dự định cùng một số người bạn mở Công ty về kinh doanh bất động sản ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tôi muốn hỏi bất động sản mà chúng tôi muốn đưa vào kinh doanh có cần đáp ứng điều kiện gì không hay bất động sản nào cũng được đưa vào kinh doanh?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh. Theo đó, các bất động sản bạn định đưa vào để kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện như sau:

  • Đối với nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh cần đáp ứng đủ các điều kiện:

+ Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

+ Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

  • Đối với đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất thì cần đáp ứng các điều kiện:

+ Có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

Vì vậy, các bạn phải chú ý các điều kiện trên trước khi đưa một bất động sản nào vào kinh doanh để tránh các tranh chấp có thể xảy ra liên quan đến bất động sản đó.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664