Untitled 2
nguồn internet

Điều kiện để bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh?

Câu hỏi: Gia đình tôi muốn mua căn hộ để ở, để giảm thiểu chi phí chúng tôi muốn mua nhà chưa hoàn thành xong. Xin hỏi điều kiện để bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh như thế nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh như sau:

Điều 55. Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.”

Như vậy để bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh cần đáp ứng điều kiện như sau:

– Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng)

– Giấy tờ nghiệm thu hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng như tiến độ. Đối với nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì có bản nghiệm thu hoàn thành phần móng của nhà.

– Có thông báo về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Công ty luật tư vấn chuyên nghiệp tại Hà Nội – Văn phòng luật uy tín

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664