Untitled 2
nguồn internet

Hạn chế năng lực hành vi dân sự là gì?

Câu hỏi: Tôi là Liên 21 tuổi. Anh tôi nghiện ma túy và bị Tòa án tuyên hạn năng lực hành vi dân sự. Vậy xin hỏi, hạn chế năng lực hành vi dân sự là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 24 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự như sau:

1. Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện.

2. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác.

3. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Căn cứ vào quy định của pháp luật thì người hạn chế năng lực hành vi dân sự là người thành niên có năng lực hành vi dân sự nhưng do nghiện ma túy hay các chất kích thích khác mà năng lực đó bị hạn chế đi dẫn đến phá hoại tài sản của gia đình. Nên theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan tổ chức hữu quan thì Tòa án ra quyết định tuyên bố người đó hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Nhận lời mời của Ban Biên Tập chương trình Luật sư doanh nghiệp, Kênh truyền hình VITV, Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã trao đổi với biên tập viên Thành Phương về các vấn đề sau:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

contract_ofym

Hợp đồng vô hiệu

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối …

Chat Zalo: 0904340664