Untitled 2
Mời thầu

Điều kiện để trở thành bên mời thầu

Câu hỏi:

Có thể cho em hỏi bên công ty em là công ty có vốn sở hữu nhà nước, khi muốn tổ chức đấu thầu rộng rãi có bắt buộc phải thuê đơn vị tư vấn độc lập không hay công ty có thể tự lập hồ sơ thầu?

Trả lời:

Công ty luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Theo khoản 3 điều 4 Luật đấu thầu 2014 quy định:

“Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

a) Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn;

b) Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên;

c) Đơn vị mua sắm tập trung;

d) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn.”

Ở đây không quy định về loại hình công ty được tổ chức đấu thầu. Nếu công ty bạn là chủ đầu tư thì công ty bạn có đủ khả năng lập hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên nếu không phải chủ đầu tư thì công ty bạn phải được nhà đầu tư quyết định lựa chọn làm bên mời thầu. Nếu công ty bạn không có đủ nhân lực, chuyên môn thì có thể thuê 1 đơn vị tư vấn khác nhưng phải được sự đồng ý của chủ đầu tư

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông tin về đấu thầu được cung cấp trong thời hạn 7 ngày

Theo quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT, việc cung cấp các thông tin về …

Chat Zalo: 0904340664