Untitled 2

Điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistic

Doanh nghiệp hỏi:  Điều kiên kinh doanh dịch vụ Logistic?
Luật sư trả lời:
Căn cứ vào các quy định tại Nghị định 140/2007/NĐ-CP thì kinh doanh dịch vụ logistic là ngành nghề kinh doanh cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:
1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
2. Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Doanh nghiệp tư nhân khác gì các loại hình doanh nghiệp khác ?

Câu hỏi: Phân biêt loại hình doanh nghiệp tư nhân với các loại hình doanh …

Chat Zalo: 0904340664