Untitled 2

Điều kiện về vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế

Câu hỏi: Tôi là người Đan Mạch, tôi muốn thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam tham gia đầu tư dự án trong nước. Xin hỏi quy định về sỡ hữu vốn điều lệ của tổ chức kinh tế đối với nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tỷ lệ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư 2014 như sau:

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

………………………

3. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trừ trường hợp đặc biệt trong quy định pháp luật chứng khoán, pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước; trong điều ước quốc tế.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664