Untitled 2

Lập công ty liên doanh phân phối mỹ phẩm tại TP Hồ Chí Minh.

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam, muốn cùng nhà đầu tư Nhật Bản thành lập công ty liên doanh tại thành phố Hồ Chí Minh, vậy thủ tục thành lập như thế nào?

Luật sư trả lời: SBLAW trân trọng giới thiệu nội dung về việc thành lập công ty liên doanh phân phối mỹ phẩm tại TP. Hồ Chí Minh như sau:

1.Giới thiệu về quy định thành lập Công ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam

Việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Sau đây gọi tắt là “FIC”) tại Việt Nam đòi hỏi Nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục đăng ký hoặc thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy thuộc vào địa điểm hoạt động của Công ty, cơ quan cấp phép có thể là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với các công ty nằm ngoài các Khu công nghiệp hoặc các Khu chế xuất) hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất (đối với các Công ty nằm trong các Khu công nghiệp và Khu chế xuất).

Chúng tôi cũng lưu ý rằng, thủ tục thành lập FIC tại Việt Nam thường kéo dài lâu hơn so với các quốc gia khác trong khu vực. Kinh nghiệm thực tế của chúng tôi cho thấy rằng, mặc dù thời gian để cấp giấy chứng nhận đầu tư theo Luật đầu tư củaViệt Nam là 45 ngày, trên thực tế, quy trình cấp phép có thể kéo dài hơn do cơ quan cấp phép phải tiến hành tham vấn ý kiến của các bộ ngành có liên quan. Đối với các dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên,

Nhà đầu tư có nghĩa vụ phải lập Báo cáo giải trình tính khả thi của dự án đầu tư.

Thông thường, khả năng cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho một FIC thường được dựa trên các yếu tố cơ bản như sau:

a. Lộ trình mở cửa thị trường theo quy định tại cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, khung quy định pháp lý của các Luật đầu tư Việt Nam, Luật doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan đến từng ngành nghề cụ thể cũng như quy hoạch phát triển kinh tế tại các thành phố, tỉnh nơi FIC đặt trụ sở. Đối với trường hợp Nhà đầu tư Nhật Bản, khả năng cấp phép còn phụ thuộc vào lộ trình mở cửa thị trường của Việt Nam theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản ký năm 2008.

Khả năng tài chính, vốn đầu tư của dự án, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện Dự án đầu tư tại Việt Nam.

b. Thủ tục cấp phép thành lập

Trong trường hợp này, việc xin phép thành lập FIC để thực hiện quyền nhập khẩu mỹ phẩm sẽ được thực hiện theo lộ trình với các bước như sau:

Chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tƣ: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần

sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký.

Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 20 ngày làm việc.

Thủ tục trước cấp phép: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và tài liệu đã ký của Nhà đầu tư, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để tiến hành xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tùy thuộc vào danh mục cụ thể các sản phẩm mỹ phẩm dự kiến nhập khẩu, cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ có thể gửi công văn xin ý kiến thẩm tra của các Bộ ngành liên quan, bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Bộ công thương, Bộ y tế, Bộ tài chính và Sở công thương thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian để hoàn tất các thủ tục thẩm tra đến khi cấp phép có thể kéo dài từ 3-4 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ.

Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo thành lập FIC, đăng ký mã số thuế, đăng ký con dấu.

 2. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

– Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

– Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

– Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm đơn, giấy ủy quyền, nghị quyết của Ban giám đốc bằng tiếng Anh;

– Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

– Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

– Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

– Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

– Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký

– Thủ tục trước cấp phép:

– Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

– Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

– Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Thủ tục cấp phép:

-Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

-Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

-Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được Giấy chứng nhận đầu tư cho FIC.

Thủ tục sau cấp phép:

Thông báo về việc thành lập FIC trên báo;

Đăng ký mã số thuế;

Đăng ký mẫu dấu

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664