Untitled 2

Doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh 2 năm liên tiếp không được tiếp tục tạm ngừng kinh doanh

Cụ thể, doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh 02 (hai) năm liên tiếp thì theo quy định không được tiếp tục tạm ngừng kinh doanh (kể từ ngày tiếp theo liền kề của hai năm đã tạm ngừng kinh doanh liên tục trước đó).

Đặc biệt, đối với những trường hợp trên, nếu sau đó tiếp tục gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh thì việc tạm ngừng kinh doanh này sẽ không được chấp nhận do trái với quy định của pháp luật về tạm ngừng kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp vẫn tạm ngừng kinh doanh, không hoạt động kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký, không kê khai, nộp thuế thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế và Quy chế xác định, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh ban hanh kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-TCT ngày 13/6/2006  của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế .

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong công văn số 1056/TCT-KK Tổng Cục thuế hướng dẫn giải đáp vướng mắc của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế đối với doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh liên tục quá hai năm.

Cũng theo công văn này, thời gian tạm ngừng kinh doanh ghi trên thông báo của doanh nghiệp tối đa là 01 (một) năm và tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tục không quá 02 (hai) năm. Hết thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trở lại phải thực hiện khai và nộp thuế theo quy định.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 1056/TCT-KK, Quý khách có thể truy cập theo link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664