Untitled 2

Đồng tiền vay nước ngoài có thể là ngoại tệ hoặc tiền Việt Nam

Thông tư số 12/2014/TT-NHNN có quy định, đồng tiền vay nước ngoài là ngoại tệ trừ các trường hợp sau:

+ Bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô;

+ Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận được chia bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp của Bên cho vay là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn tại Bên đi vay;

+ Các trường hợp khác khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp này.

Thông tư này được Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014.  Với 4 chương và 14 điều, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 05 năm 2014, nội dung quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Đặc biệt, theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được vay ngắn hạn nước ngoài để bổ sung nguồn vốn tín dụng ngắn hạn. Tương tự, bên đi vay không phải tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài không được vay ngắn hạn cho các mục đích sử dụng vốn trung, dài hạn.

Ngoài ra còn một số nội dung quan trọng khác về điều kiện được cho vay ngắn hạn và dài hạn nước ngoài đối với các đối tượng khác nhau với những điểm khác biệt rõ rệt giữa bên đi vay là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bên đi vay không phải tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Để tìm hiểu chi tiết Thông tư số 12/2014/TT-NHNN, Quý khách có thể truy cập theo

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664