Doanh nghiệp Việt Nam muốn lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

0
321

Doanh nghiệp hỏi: Một doanh nghiệp trong nước muốn lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài có được không?
Luật sư trả lời: Một doanh nghiệp trong nước có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài bởi căn cứ vào khoản 5 Điều 37 Luật Doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện do Chính phủ quy định”

Theo đó, thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân Việt Nam ở nước ngoài theo những bước dưới đây:
Thứ nhất, chuẩn bị 1 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Hồ sơ bao gồm: 
1. Đơn đề nghị đăng ký thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của thương nhân, mục đích thành lập, nội dung hoạt động, thời gian dự kiến thành lập, địa điểm dự kiến đặt trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh.
2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của cơ quan công chứng;

3. Đối với thương nhân là doanh nghiệp Nhà nước phải gửi cho cơ quan đăng ký văn bản chấp thuận của Bộ, cơ quan quản lý ngành ở Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ quản.
Thứ hai, nộp hồ sơ tại Bộ phận Nhận trả hồ sơ của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi nhận hồ sơ, Sở Công Thương kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và giao cho người nộp.
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ sẽ hướng dẫn người nộp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
Thứ ba, căn cứ vào ngày hẹn trên giấy biên nhận đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
Như vậy, công ty anh sẽ căn cứ vào quy định pháp luật kể trên và tuân theo pháp luật nơi mình muốn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện để tiến hành thực hiện.