Untitled 2
GIÁM ĐỐC

Có thể đồng thời làm giám đốc ở công ty TNHH và công ty Cổ phần hay không?

Tôi đang làm giám đốc công ty TNHH vậy có được làm Giám đốc Công ty cổ phần hay không?
Luật sư trả lời:
Căn cứ vào khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005 quy định “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác”. Do đó, nếu bạn là giám đốc công ty TNHH thì sẽ không được làm giám đốc Công ty Cổ phần nữa.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính công ty mình hay không ?

Câu hỏi: Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính …

Chat Zalo: 0904340664