Untitled 2
Đối tượng cổ phần hóa

Đối tượng cổ phần hóa

Việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang hình thức công ty cổ phần là một chủ trương lớn của Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước . Nghị định 59/2011/NĐ-CP quy định các đối tượng cổ phần hóa bao gồm:

·                Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước).

·                   Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là doanh nghiệp thuộc các Bộ; cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

·                Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chưa chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xin Cấp Giấy Phép Bán Buôn Rượu

Xin Cấp Giấy Phép Bán Buôn Rượu

Xin Cấp Giấy Phép Bán Buôn Rượu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664