Untitled 2

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Nhằm khuyến khích các Nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực đặc biệt và tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, Luật đầu tư 2005 quy định điều kiện để các Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư như sau:

Nhà đầu tưdự án đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Luật đầu tư 2005 được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luậtđầu tư 2005 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường cũng được hưởng ưu đãi đầu tư.

Các nhà đầu tư thuộc các trường hợp trên sẽ được hưởng ưu đãi về thuế, chuyển lỗ, khấu hao tài sản cố định, ưu đãi về sử dụng đất,.. tùy trường hợp cụ thể.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664