Untitled 2

Các lĩnh vực đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT

Chính phủ khuyến khích thực hiện các Dự án xây dựng và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng mới hoặc Dự án cải tạo, mở rộng, hiện đại hóa và vận hành, quản lý các công trình.

Hiện nay, các lĩnh vực đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO BT thuộc các lĩnh vực sau đây:

– Đường bộ, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ;

– Đường sắt, cầu đường sắt, hầm đường sắt;

– Cảng hàng không, cảng biển, cảng song.

– Hệ thống cung cấp nước sạch; hệ thống thoát nước; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải.

– Nhà máy điện, đường dây tải điện.

– Các công trình kết cấu hạ tầng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664