Untitled 2
Dùng LOGO công ty làm con dấu có được không

Dùng LOGO công ty làm con dấu có được không?

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, Luật sư cho tôi hỏi, tôi mới thành lập công ty, trong đó có thủ tục làm con dấu, nhưng theo tôi biết hiện nay có nhiều công ty dùng chính LOGO của công ty họ làm con dấu, xin hỏi điều này có đúng không? Xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện nay, vấn đề hình thức, nội dung, số lượng con dấu được thực hiện theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, doanh nghiệp có quyền quyết định, số lượng, nội dung của con dấu. Như vậy, bên bạn có quyền lựa chọn sử dụng hình ảnh logo để làm con dấu cho công ty. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một số điều kiện sau:

Thứ nhất, đảm bảo ghi nhận nội dung tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp trên con dấu.

Thứ hai, không sử dụng những hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu theo quy định tại Điều 14, Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

“a) Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

c) Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.”

Thứ ba, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664