Untitled 2

ĐƯỢC CHUYỂN TRƯỚC VỐN RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ ĐẦU TƯ

Tại Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/09/2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài, Chính phủ cho phép nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ, hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhằm đáp ứng các chi phí hoạt động hình thành dự án đầu tư như: Nghiên cứu thị trường và cơ hội đầu tư; khảo sát thực địa… Trong đó, hạn mức chuyển ngoại tệ không được vượt quá 5% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài và không quá 300.000 đô la Mỹ.

Để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời phải đăng ký thông tin đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần phải làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nhà đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ trong 05 ngày làm việc.

Riêng với trường hợp dự án có vốn đăng ký chuyển ra nước ngoài bằng ngoại tệ tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước. Trong 07 ngày làm việc từ ngày nhận được văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước phải có ý kiến gửi lại. Quá thời hạn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không nhận được văn bản trả lời, thì được hiểu là Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ dự án đầu tư.

Cũng theo hướng dẫn của Nghị định này, ngay sau khi kết thúc dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.

Trong vòng 06 tháng, kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế, nhà đầu tư phải chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư; nếu có nhu cầu kéo dài thời hạn này sẽ được gia hạn một lần và tối đa không quá 06 tháng.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hoàn tất việc thanh lý dự án đầu tư tại nước ngoài và chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư phải làm thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006.

Source: luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664