Untitled 2

CÔNG DÂN CÓ QUYỀN GIÁM SÁT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ngày 30/09/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư; trong đó trao cho công dân quyền giám sát các dự án đầu tư, thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Cụ thể, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước cung cấp các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch xây dựng chi tiết các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và kế hoạch đầu tư có liên quan trên địa bàn xã; yêu cầu chủ chương trình, chủ đầu tư trả lời, cung cấp các thông tin phục vụ việc giám sát đầu tư như: Quyết định đầu tư; thông tin về chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, địa chỉ liên hệ; tiến độ và kế hoạch đầu tư; diện tích chiếm đất và sử dụng đất; phương án đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường…

Đồng thời, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cũng là đơn vị kiến nghị các cấp có thẩm quyền đình chỉ thực hiện đầu tư, vận hành dự án nếu phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện dự án gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hóa – xã hội, môi trường sinh sống của cộng đồng; hoặc chủ đầu tư không thực hiện công khai thông tin về chương trình, dự án đầu tư theo quy định…

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì thành lập cho từng chương trình, dự án. Ban gồm có ít nhất 05 người, gồm đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; Thanh tra nhân dân và đại diện người dân trên địa bàn.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2015; thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009.

Source: luatvietnam.vn

Mời Quý vị xem nội dung tư vấn của luật sư SBLAW về đầu tư tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664