Untitled 2

THỜI HẠN THANH TOÁN TRONG GIAO DỊCH NGOẠI TỆ GIAO NGAY TỐI ĐA 2 NGÀY

Theo Thông tư số 15/2015/TT-NHNN ngày 02/10/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, ngày thanh toán trong giao dịch giao ngay, giao dịch giao ngay trong giao dịch hoán đổi do các bên thỏa thuận nhưng tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.

Ngày thanh toán trong giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi là ngày cuối cùng của kỳ hạn giao dịch. Trường hợp ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, ngày thanh toán được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Về bán ngoại tệ cho các giao dịch chưa đến hạn thanh toán, Thông tư quy định tổ

tổ chức tín dụng chỉ được bán ngoại tệ kỳ hạn cho khách hàng dùng đồng Việt Nam để mua ngoại tệ trước thời hạn thanh toán từ 03 ngày làm việc trở lên.

Cũng theo Thông tư này, khi thực hiện mua ngoại tệ trong giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi; mua quyền chọn mua ngoại tệ, khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và chứng từ này, đảm bảo giao dịch được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2015.

Source: luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664