Untitled 2

ÁP DỤNG THỦ TỤC ĐIỆN TỬ CHO TÀU THUYỀN TUYẾN NỘI ĐỊA VÀO, RỜI CẢNG BIỂN

Ngày 24/09/2015, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc thực hiện thủ tục này.

Thông tư quy định, đối với tàu biển, người làm thủ tục truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ: https://vnsw.gov.vn và khai báo các thông tin theo mẫu tờ khai; đối với phương tiện thủy nội địa, người làm thủ tục khai báo thông tin tại Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải theo địa chỉ: https://dichvucong.mt.gov.vn, hoặc soạn tin nhắn theo mẫu và gửi tới Tổng đài làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển.

Khi thực hiện thủ tục điện tử, người làm thủ tục có trách nhiệm hoàn thành thanh toán phí, lệ phí vào, rời cảng biển ngay sau khi nhận được thông báo phí, lệ phí

bằng một trong các hình thức như: Thanh toán trực tuyến tại Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải; Thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Cảng vụ hàng hải và thanh toán bằng tiền mặt.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ, khi tàu biển, phương tiện thủy nội địa vào, rời một khu vực hàng hải thuộc vùng nước cảng biển thì phải làm thủ tục vào, rời một lần. Tàu biển, phương tiện thủy nội địa không phải làm thủ tục khi di chuyển giữa các cảng, bến thủy nội địa, bến cảng biển, cầu cảng biển trong một khu vực hàng hải. Thủ tục vào, rời thực hiện tại cảng, bến đầu tiên và cảng, bến cuối cùng mà tàu biển, phương tiện thủy nội địa vào, rời.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016; riêng đối với phương tiện thủy nội địa sẽ được áp dụng thủ tục tại Thông tư này từ ngày 01/03/2016.

Source: luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664