Untitled 2

Được lắp đặt biển quảng cáo trong phạm vi an toàn đường bộ

Cá nhân, tổ chức được lắp đặt biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác; trong đó, giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang của biển quảng cáo tính từ mép đất của đường bộ đến điểm gần nhất của biển quảng cáo tối thiểu bằng 1,3 lần chiều cao của biển và không được nhỏ hơn 5m. Với quảng cáo trong hành lang an toàn đường bộ, chỉ được thực hiện tạm thời khi điều kiện địa hình bên ngoài hành lang an toàn đường bộ không thực hiện được.
Trên đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 23/09/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.
Một nội dung đáng chú ý khác của Thông tư là quy định cho phép nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh có đất trong hành lang đường bộ nhưng chưa ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ được tạm thời tồn tại nhưng
phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới, mở rộng. Trường hợp công trình bị xuống cấp, chưa được Nhà nước đền bù, giải tỏa và người sử dụng có nhu cầu, UBND cấp xã và cơ quan quản lý tuyến đường sẽ kiểm kê đất, tài sản trên đất để có cơ sở đền bù hoặc thống nhất phương án sửa chữa.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ, không sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ, điểm dừng xe, bến xe; việc sử dụng gầm cầu đường bộ trong đô thị làm bãi đỗ xe tạm thời do UBND cấp tỉnh hoặc Bộ Giao thông Vận tải quyết định.
Về cấm đường để thi công, chỉ được ngăn, cấm đường để thi công vào giờ thấp điểm; không ngăn, cấm đường quá 01 giờ, mỗi lần cách nhau từ 04 giờ để bảo đảm giao thông thông suốt. Nếu quá thời gian này, phải được Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải chấp thuận.

Source: luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664