Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

0
365

1.Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất là 2 lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm.

Để được gia hạn kiểu dáng công nghiệp, trong vòng 6 tháng trước ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục sở hữu trí tuệ kèm theo lệ phí gia hạn.

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực bằng độc quyến kiểu dáng công nghiệp phải gồm có các tài liệu sau đây:

  1. Tờ khai yêu  cầu gia hạn hiệu lực văn bằng báo hộ, làm theo mẫu số 02-GHVB
  2. Bản gốc Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
  3. Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, lệ phí công bố quyết định gia hạn và lệ phí đăng bạ
  4. quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ
  5. Giấy ủy quyền (nếu cần)

Có thể nộp đơn gia hạn muộn hơn thời hạn nêu trên nhưng không được quá sáu tháng tính từ ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực và chủ Bằng độc quyền phải nộp lệ phí gia hạn công với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

2. SBLAW là một công ty sở hữu trí tuệ, có nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng cung cấp dịch vụ gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP).

Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là công cụ hữu ích giúp bảo vệ kiểu dáng sản phẩm của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả khía cạnh thương mại của KD.

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, thời hạn bảo hộ KDCN có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 5 năm kể từ ngày nộp đơn, và có thể được gia hạn liên tiếp nhiều nhất là 2 lần, mỗi lần là 5 năm.

Việc gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp là hết sức cần thiết để doanh nghiệp có thể yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh mà không lo lắng việc bị xâm phạm quyền.

Bên cạnh đó, việc gia hạn giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và thời gian rất nhiều so với việc phải đăng ký lại Kiểu dáng công nghiệp do sơ suất, dẫn tới kiểu dáng đó hết hiệu lực.

Để tài sản sở hữu trí tuệ này tiếp tục được nhà nước tiếp tục bảo hộ với thời hạn 5 năm tiếp theo, SBLAW sẵn sàng cung cấp dịch vụ gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp cho doanh nghiệp.

3.Quý khách cần cung cấp cho chúng tôi các tài liệu sau:

– Giấy ủy quyền (theo mẫu của SBLAW)
– Bản gốc của Bằng độc quyền KDCN
– Lệ phí gia hạn: