Untitled 2
hóa đơn điện tử

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Câu hỏi: Tôi và một công ty khác có giao kết hợp đồng điện tử, tuy nhiên công ty đối tác đang có dấu hiệu gian lận, vi phạm điều khoản hợp đồng nay tôi muốn kiện công ty trên tuy nhiên còn phân vân về giá trị pháp lý của hợp đồng này. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, tôi có thể dùng hợp đồng điện tử này làm cơ sở khởi kiện không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 34, Luật giao dịch điện tử 2005 có quy định về việc thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử như sau:

“Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.”

Ngoài ra, Điều 14, Luật này cũng quy định:

“1. Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì đó là một thông điệp dữ liệu.

2. Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác.”

Như vậy, pháp luật đã ghi nhận tính pháp lý của hợp đồng điện tử và được sử dụng làm chứng cứ trong trường hợp một trong hai bên không thực hiện hợp đồng hoặc vi phạm điều khoản của hợp đồng nhưng bạn phải đảm bảo rằng:

Nội dung của hợp đồng điện tử được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng thông điệp hoàn chỉnh. Nghĩa là thông điệp đó trong hợp đồng điện tử còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị chứng từ điện tử.

– Nội dung của thông điệp dữ liệu trong hợp đồng điện tử có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết nghĩa là thông điệp dữ liệu có thể mở được, đọc được, xem được bằng phương pháp mã hoá hợp pháp đảm bảo độ tin cậy mà các bên thoả thuận với nhau.

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Nhận thông điệp dữ liệu trong hợp đồng điện tử

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664