Untitled 2

Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ

Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ được hai bên kí kết vào năm 2000 và có hiệu lực vào năm 2001.

Nội dung chính của hiệp định gồm 7 chương, quy định về các vấn đề hợp tác kinh tế trong mọi lĩnh vực, từ thương mại hàng hóa, dịch vụ đến sở hữu trí tuệ, đầu tư. Mục đích của hiệp định nhằm thiết lập một mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai quốc gia, đảm bảo sự đối xử bình đẳng trên thị trường quốc tế và góp phần phát triển mối quan hệ kinh tế quốc tế trong thời kì hiện đại.

Download Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ tại đây: HD Thuong mai Viet My 2000

Xem thêm Doanh nghiệp khi hội nhập AEC:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664