Untitled 2

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA)

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) được ký kết ngày 25/12/2008 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2009.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản là FTA song phương đầu tiên của Việt Nam, trong đó cả Việt Nam và Nhật Bản dành nhiều ưu đãi cho nhau hơn so với Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP). Tuy nhiên, VJEPA không thay thế AJCEP mà cả hai FTA này đều cùng có hiệu lực và doanh nghiệp có thể tùy chọn sử dụng FTA nào có lợi hơn.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản là tiền đề để hai nước tiến hành hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai nước.

Download Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) tại đây: vjepa_full_vie

Xem thêm Giải pháp an toàn khi tham gia thương mại điện tử:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664