Untitled 2

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được kí kết vào ngày 4 tháng 02 năm 2016 giữa 12 nước.

Hiệp định gồm 30 chương và các phụ lục, quy định về nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ và rất nhiều các vấn đề khác.

Hiệp định TPP được đánh giá là một trong những hiệp định thế hệ mới có mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ở phạm vi sâu và rộng. Trong tương lai, khi TPP có hiệu lực, mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của các nước thành viên tham gia hiệp định này sẽ đạt một mức mới hơn so với mức độ hội nhập kinh tế toàn cầu trong tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Hiệp định TPP có một chương riêng quy định về sở hữu trí tuệ (chương XVIII), quy định cụ thể về sở hữu trí tuệ cũng như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các nước thành viên. Các quy định về sở hữu trí tuệ trong TPP được đánh giá là bước tiến mới trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Download Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại đây: Hiep dinh TPP

Xem thêm Thách thức của Việt Nam trong TPP:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664