Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động M&A

0
802

Mời Quý vị xem nội dung bài trả lời phỏng vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW trên Đặc sản Toàn cảnh thị trường M&A Việt Nam do Báo Đầu Tư biên soạn:

SBLaw-1

 

SBLaw-2