Untitled 2

Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu

Nghị định 99/2016/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 01 tháng 07 năm 2016 gồm 4 chương, 28 điều quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

Nội dung chính của Nghị định 99/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Quy định về con dấu có hình quốc huy, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng
  • Quy định con dấu của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
  • Đăng kí mẫu con dấu; thu hồi, hủy con dấu và hủy giá trị sử dụng con dấu
  • Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng con dấu

Nghị định 99/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí, là cơ sở pháp lý để các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về quản lý và sử dụng con dấu một cách hợp pháp, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật.

Download Nghị định 99/2016/NĐ-CP tại đây: 99_2016_ND-CP_315468

Xem thêm video Con dấu doanh nghiệp – tự chủ có dễ:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664