Untitled 2
buôn bán đồ chơi kích dục

Hỏi về thời hạn ủy quyền

Doanh nghiệp hỏi: Anh hỏi là ủy quyền của TGĐ cho 1 người khác được đại diện ký các loại hợp đồng lao động, cộng tác, đào tạo,… thì cần chứng thực ở mức nào và có thời hạn bao lâu.

Ví dụ hiện nay TGĐ có giấy ủy quyền cho anh (GĐ Tổng hợp) như sau:

Thông tin của người ủy quyền và người được ủy quyền

Nội dung ủy quyền:

Loại hình ủy quyền

Nội dung Ký xác nhận
Ký hợp đồng lao động Đại diện pháp lý của công ty trong việc ký hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, hợp đồng cộng tác và hợp đồng đào tạo.  

Thời hạn ủy quyền:

Trong suốt thời gian người được ủy quyền đảm nhận vị trí Giám đốc Phòng Tổng hợp, kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2012.

Thì như vậy có hợp lệ không, nếu không phải làm thế nào?

Trả lời: Hiện tại thì luật không giới hạn tối đa về thời gian ủy quyền.

Tuy nhiên, trên thực tế, theo như kinh nghiệm của SBLAW ở các vụ việc tương tự, thì thời hạn ủy quyền thường được để là 1 năm và tối đa không quá 5 năm.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghỉ việc khi chưa làm hợp đồng lao động bằng văn bản ?

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang làm việc cho 1 công ty xây dựng. Chỗ người …

Chat Zalo: 0904340664