Untitled 2

Một số lưu ý khi xây dựng nội quy lao động cho doanh nghiệp

Với kinh nghiệm tư vấn về lao động, SBLAW đưa ra một số lưu ý khi xây dựng nội quy lao động (NQLĐ) cho doanh nghiệp

Thứ nhất: Nội dung các chương về Hợp đồng lao động tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và khen thưởng trong NQLĐ không cần thiết phải đưa vào vì trước hết là Bộ luật Lao động không yêu cầu phải đưa các nội dung đó vào NQLĐ.

Thứ hai: NQLĐ ban hành cho đối tượng thực hiện là Người Lao động nhằm đảm bảo kỷ luật và an toàn lao động trong môi trường hoạt động của Công ty. Còn Quy chế Tiền lương và/hoặc thưởng thì do Công ty ban hành và chịu trách nhiệm thực hiện.

Thứ ba: NQLĐ trước khi ban hành (xây dựng mới hoặc sửa đổi) phải tham khảo ý kiến của đại diện tập thể lao động và được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.

Thứ tư: Quy chế Tiền lương, đặc biệt là quy chế thưởng và phụ cấp là do người sử dụng lao động quyết định căn cứ tình hình hoạt động của Công ty. Hai loại văn bản này khác nhau về tính chất nên cũng khác nhau về thủ tục ban hành, việc đưa Quy chế trả lương, thưởng vào Nội quy là tự gây bất lợi cho chính Công ty vì nếu có thay đổi chế độ trả thưởng, phụ cấp đều phải làm thủ tục điều chỉnh và đăng ký lại NQLĐ, mà điều này là không cần thiết.

Thứ năm: Bên cạnh đó, quy định về Bảo hiểm xã hội là quy định của pháp luật, việc thực hiện các quy định về bảo hiểm phải căn cứ vào luật chứ không phải căn cứ NQLĐ, do đó việc đưa nội dung này vào Nội quy cũng không cần thiết.

Trong NQLĐ có dẫn chiếu đến các phụ lục là:

– Phụ lục 1: Quy trình tuyển dụng nhân sự

– Phụ lục 2: Quy trình Đào tạo nhân sự

– Phụ lục 3: Quy trình xin nghỉ việc

– Phụ lục 4: Quy định Lương, Bậc lương, Thu nhập và Thưởng

– Phụ lục 5: Quy chế Ban đời sống

– Phụ lục 6 : Quy định công việc Lễ tân

– Phụ lục 7: Quy định Công tác phí

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghỉ việc khi chưa làm hợp đồng lao động bằng văn bản ?

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang làm việc cho 1 công ty xây dựng. Chỗ người …

Chat Zalo: 0904340664