Untitled 2
Hợp đồng hợp tác là gì

Hợp đồng hợp tác là gì?

Câu hỏi: Tôi là Trường. Quý công ty cho tôi hỏi, hợp đồng hợp tác là gì? Nội dung của hợp đồng hợp tác bao gồm những gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng hợp tác được quy định như sau:

Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

–           Hợp đồng hợp tác có nội dung như sau:

+          Mục đích, thời hạn hợp tác;

+          Họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân;

+          Tài sản đóng góp, nếu có;

+          Đóng góp bằng sức lao động, nếu có;

+          Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức;

+          Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác;

+          Quyền, nghĩa vụ của người đại diện, nếu có;

+          Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có;

+          Điều kiện chấm dứt hợp tác.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664