Untitled 2
Hướng dẫn cung cấp thông tin sáng chế.

Hướng dẫn cung cấp thông tin sáng chế.

Để SBLAW có thể hỗ trợ tốt nhất khách hàng trong việc bảo hộ sáng chế, khách hàng cần nghiên cứu tài liệu sau để có thể viết bản mô tả sáng chế được chính xác:

HƯỚNG DẪN CUNG CẤP THÔNG TIN SÁNG CHẾ

THÔNG TIN CẦN THIẾT:

 • Tên và địa chỉ của chủ đơn:
 • Tên và địa chỉ thường trú của các đồng tác giả:

Tác giả 1:

Tác giả 2:

 • Bản mô tả sáng chế
 1. CÁCH VIẾT BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ
 2. Lĩnh vực quy trình được đề cập

Nêu vắn tắt giải pháp quy trình mà người nộp đơn định yêu cầu bảo hộ. Đoạn viết này không nên dài quá 100 từ.

Ví dụ: Sáng chế đề cập đến quy trình tạo giống tôm

 1. Tình trạng quy trình của sáng chế:

Nêu ra thông tin về những giải pháp quy trình tương tự đã được công bố trước đó trong cũng lĩnh vực. Trong đoạn này, tác giả sáng chế nên chỉ ra những nhược điểm của giải pháp quy trình trước đây so với giải pháp quy trình của mình. Đồng thời, nêu ra cách thức vượt qua thiếu sót đó.

Ví dụ: Trên thế giới hiện nay có nhiều nơi đã áp dụng các quy trình tạo giống tôm và nuôi tôm này, tuy nhiên kết quả còn có một số hạn chế như sau:…

 1. Bản chất quy trình của sáng chế:

Nêu ra đối tượng chính của sáng chế là quy trình tạo ra giống tôm, (i) các công đoạn, (ii) trình tự thực hiện các công đoạn, (iii) các điều kiện kỹ thuật (nhiệt độ, áp suất, thời gian, độ ẩm…) nhằm thực hiện các công đoạn đó, (iv) phương tiện hoặc thiết bị (nếu có) để thực hiện các công đoạn này.

 1. Mô tả vắn tắt hình vẽ (nếu có)

Tác giả sáng chế cần nêu ra thông tin vắn tắt về các hình vẽ (nếu có) gồm tên của mỗi hình vẽ.

Ví dụ:

 • Hình vẽ thể hiện sơ đồ các bước của quy trình
 • Hình vẽ sản phẩm tạo ra theo quy trình
 1. Mô tả chi tiết sáng chế

Phần này nêu chi tiết và cụ thể trình tự thực hiện các công đoạn cũng như điều kiện cụ thể (nhiệt độ, áp suất, thời gian,..) cơ cấu, chất và vật liệu sinh học được sử dụng để thực hiện công đoạn. Trong trường hợp sử dụng các phương tiện mới thì phải mô tả được một cách cụ thể phương tiện đó kèm theo hình vẽ.

 1. Ví dụ thực hiện sáng chế

Nêu một ví dụ cụ thể về thực hiện quy trình (bao gồm các thông số thực nghiệm và kết quả thực nghiệm cụ thể)

 1. Hiệu quả đạt được của sáng chế:

Phần này cần trình bày một cách rõ ràng và khách quan hiệu quảvượt trội của sáng chế so với các giải pháp kỹ thuật đã biết.

Hiệu quả vượt trội là hiệu quả trực tiếp thu được từ những dấu hiệu kỹthuật cấu thành sáng chế, hoặc hiệu quảmà những dấu hiệu kỹ thuật này được kết hợp để tạo ra chúng.

Hiệu quả vượt trội là tiêu chí quan trọng để xác định liệu sáng chế có thể hiện “sự tiến bộ đáng kể” hay không.

Thông thường, hiệu quả vượt trội có thể được thể hiện ở dạng nâng cao năng suất, chất lượng, độ chính xác hay hiệu quả, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ hay tạo ra sự thuận tiện khi xử lý, vận hành v.v..

Hiệu quảvượt trội có thể được mô tảbằng cách phân tích các dấu hiệu kết cấu của sáng chế kết hợp với việc giải thích về mặt lý thuyết, hoặc được minh hoạ dựa vào dữ liệu thực nghiệm.

 1. Yêu cầu bảo hộ:
 • Xác định cụ thể yếu tố nào tác giả sáng chế muốn bảo hộ?

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Gần 59.000 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp năm 2017

Trao đổi với báo chí sáng 30/1, ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở …

Chat Zalo: 0904340664