Untitled 2
quyen-va-nghia-vu-cua-ben-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat
noi dung dnag ky kinh doanh

Nội dung công bố đăng ký kinh doanh

Luật sư trả lời: Công bố nội dung đăng ký kinh doanh là một sự kiện pháp lý vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Đây là một khâu quan trọng có ý nghĩa trong việc xác lập tư cách pháp lý của doanh nghiệp.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc chính thức được xác lập tư cách doanh nghiệp khi đã thực hiện đầy đủ thông tin Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

1 . Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả chi phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

a ) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh;

b )Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

2 .Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Trường hợp thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Như vậy ,công bố nội dung đăng ký kinh doanh là điều kiện cần để một doanh nghiệp xác lập tư cách kinh doanh .

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664