Untitled 2
Thành lập chi nhánh
thanh lap chanh van phong đai dien cua cong ty

Điều kiện thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo pháp luật hiện hành

Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện thành lập chi nhánh văn phòng đại diện theo Luật doanh nghiệp năm 2014?

Luật sư trả lời : Chi nhánh, văn phòng đại diện là những đơn vị đại diện phụ thuộc của doanh nghiệp, có chức năng nhiệm vụ thực hiện theo ủy quyền , đại diện cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích đó .

Để đảm bảo quyền lợi của chủ doanh nghiệp trong việc thành lập chí nhánh văn phòng đại diện. Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

1 .Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và ngoài nước. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính .

2. Trường hợp lạp chi nhánh, văn phòng địa diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến cơ  quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm :

a) Thông báo lập chi nhánh văn phòng đại diện ;

b)Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp;Bản sao thẻ căn cước công dân ,Giấy chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh , văn phòng đại diện .

3.  Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ  sơ và cấp Giấy chứng nhân đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ ;nếu từ chối cấp Giấy chứng nhân đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoat động chi nhánh văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc , kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp,Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng địa diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664