Untitled 2
tạm ngừng hoạt động
hanh vi nghiem câm

Những hành vi nghiêm cấm thực hiện trong Luật doanh nghiệp hiện hành

 Luật sư có thể cho chúng tôi biết về những hành vi nghiêm cấm thực hiện trong  Luật doanh nghiệp 2014 ?

Luật sư trả lời: Để đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ theo đúng pháp luật Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

1 . Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này, gây chậm trể, phiền hà, cản trở , sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

.2.Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên cổ đông của doanh nghiệp thực hiện các quyền, nghĩa vụ thoe quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4. Kê khai không trung thực , không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp .

5. Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký ;cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị

6. Kinh doanh các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh , kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không đảm bảo duy trỳ đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

7. Rửa tiền , lừa đảo.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664