Untitled 2

Khái niệm Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu QTG là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản. (Điều 36, Luật SHTT năm 2005).

Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả

Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm có các QNT và các QTS. (Điều 37, Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả

1. Các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để cùng sáng tạo ra tác phẩm có chung các QNT và QTS  đối với tác phẩm đó.

2. Các đồng tác giả sáng tạo ra tác phẩm, nếu có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của các đồng tác giả khác thì có các QNT và QTS  đối với phần riêng biệt đó.

(điều 38, Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664