Untitled 2

Tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp Nhật Bản, có văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, chúng tôi được biết Chính phủ mới ban hành nghị định mới về việc quản lý người của các tổ chức nước ngoài, văn phòng đại diện?

Luật sư cho chúng tôi biết về nội dung nghị định này? Bây giờ tuyển người cũng phải gửi đến tổ chức có thẩm quyền?

Nếu chúng tôi phải thông báo tuyển dụng hoặc tăng giảm thì em có form nào không?

Luật sư trả lời: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về Tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định này áp dụng cho các tổ chức nước ngoài sau:

a) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực;b) Văn phòng thường trú cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài;

c) Tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài;

d) Tổ chức phi chính phủ nước ngoài; và

đ) Văn phòng đại diện hoạt động không sinh lời tại Việt Nam của tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật nước ngoài.

Theo nghị định này, trước tiến muốn tuyển phải thông báo cho đơn vị trung gian có thẩm quyền tuyển dụng; sau 15 ngày họ không tuyển được cho mình, mình sẽ tự tuyển.

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, đơn vị tuyển dụng phải thông báo đến đơn vị trung gian và thông báo lên cơ quan cấp phép.

Định kỳ sáu tháng hoặc đột xuất, các đơn vị trên cũng phải báo cáo đến các cơ quan cấp phép về nhân sự, tuyển ai, chấm dứt hợp đồng với ai.

Hiện tại, chưa có mẫu văn bản về việc thông báo tuyển dụng này. Nghị định phát sinh hiệu lực từ ngày 15/9/2014.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

camera hành trình cho phương tiện giao thông

Quy định về lắp camera hành trình cho xe tải.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp logistic, chúng tôi có câu hỏi gửi luật …

Chat Zalo: 0904340664