Untitled 2

Khi nhãn hiệu bị vi phạm thì chủ thể quyền nên làm gì?

Khi chủ sở hữu nhãn hiệu bị bên thứ 3 vi phạm nhãn hiệu của mình, chủ thể quyền có thể tham khảo nội dung sau để có thể xử lý vi phạm nhãn hiệu một cách hiệu quả và nhanh chóng:

S&B Law với tư cách là một công ty luật, một đại diện sở hữu trí tuệ, có thể hỗ trợ khách hàng trong việc chống lại hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu:

1. Xác lập tư cách pháp lý và chuẩn bị tài liệu
Để xác lập tư cách đại diện sở hữu công nghiệp của S&B Law thì tài liệu cần thiết là Giấy ủy quyền trong đấy có thể hiện S&B Law là đại diện sở hữu công nghiệp và nội dung ủy quyền phải bao gồm thủ tục thực thi, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

Để có thể tiến hành xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chủ thể quyền phải cung cấp các tài liệu sau đây:

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (03 bản); hoặc

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ (03 bản); hoặc

– Bản sao có chứng thực Hợp đồng license đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ

– Mẫu sản phẩm vi phạm và mẫu sản phẩm bị vi phạm (03 mẫu) nếu các sản phẩm này không phải là các sản phẩm dễ cháy, độc hại hoặc khó bảo quản; hoặc

– Ảnh chụp sản phẩm, dịch vụ vi phạm (03 bộ);

– Thông tin của bên vi phạm.
2. Giám định sở hữu trí tuệ
Giám định sở hữu trí tuệ là bước không bắt buộc, nhưng kết luận giám định lại là tài liệu quan trọng trong quá trình xử lý vi phạm nhãn hiệu và được coi là nguồn chứng cứ để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Luật sư Nguyễn Bùi Anh Tuấn của S&B Law đang hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm nhãn hiệu cho các thành viên.
Luật sư Nguyễn Bùi Anh Tuấn của S&B Law đang hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm nhãn hiệu cho các thành viên.

Do đó, giám định sở hữu trí tuệ là bước nên thực hiện trước khi tiến hành xử lý vi phạm chính thức.

Tài liệu cần thiết cho việc giám định bao gồm:

–         Tờ khai theo mẫu (S&B LAW cung cấp);

–         Giấy ủy quyền (S&B LAW cung cấp);

–         Tài liệu chứng minh quyền của chủ thể quyền (bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ);

–         Tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm của bên bị nghi ngờ (Mẫu vật hoặc ảnh chụp dấu hiệu vi phạm);

Thời hạn để giám định thường nằm trong khoảng từ 7 đến 15 ngày làm việc.

Chi phí giám định (bao gồm phí dịch vụ và lệ phí chính thức): tùy theo vụ việc và thời gian yêu cầu giám định
3. Xử lý vi phạm

Dựa vào kết quả giám định, chủ thể quyền có thể lựa chọn các phương án sau đây để xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

Phương án 1: Gửi thư cảnh báo (Warning Letter).

Trong trường hợp khách hàng đồng ý thực hiện theo phương án này, S&B Law sẽ gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm nhãn hiệu.
Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện các yêu cầu trên hoặc thực hiện không đầy đủ thì chủ thể quyền có thểm xem xét phương án 2 dưới đây.

Chú ý: Phương án này không phải là phương án bắt buộc theo quy định hiện hành.

Phương án 2: Yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi xậm phạm của bên vi phạm (biện pháp hành chính)

Theo phương án này S&B Law sẽ soạn thảo các tài liệu cần thiết và nộp đơn yêu cầu xử lý xâm phạm ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tùy theo từng địa phương, tính chất của vụ việc mà cơ quan có thẩm quyền có thể được chọn theo quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Tài liệu cần thiết cho việc thực hiện phương án này bao gồm:

–         Giấy ủy quyền (S&B LAW cung cấp);

–         Đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền;

–         Tài liệu chứng minh tư cách chủ thể quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của NOIP)

–         Tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm của bên bị xử lý (Mẫu vật hoặc ảnh chụp dấu hiệu vi phạm);

–         Kết luận giám định của Viện khoa học sở hữu trí tuệ;

–         Các tài liệu khác có khả năng sử dụng trong quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền;

Trong vòng 10 ngày sau khi nhận được đơn yêu cầu xử lý, có quan có thẩm quyền phải kiểm tra tính hợp lệ của đơn yêu cầu xử lý. Trong trường hợp đơn chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chủ thể quyền cung cấp, bổ sung trong vòng 30 ngày tính từ ngày ra yêu cầu.
Trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho bên yêu cầu về dự định thời gian, biện pháp xử lý, thủ tục xử lý và yêu cầu chủ thể quyền hợp tác hỗ trợ trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xử lý vi phạm về bản quyền

Luật sư SBLAW trả lời phóng viên về hành vi vi phạm bản quyền khi …

Chat Zalo: 0904340664