Untitled 2

Không chấp nhận báo cáo tài chính mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm

Đối với các trường hợp bắt buộc phải có báo cáo kiểm toán tài chính mà doanh nghiệp lại không nộp báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính thì  các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền không chấp nhận báo cáo tài chính đó. Đây là chỉ đạo của Bộ Tài chính trong công văn số 1339/BTC-CĐKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch đầu tư các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW, Sở Tài chính các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW, Tổng Cục Thuế, Cục Thuế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW, Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW.

Công văn được ban hàng ngày 24 tháng 01 năm 2014 với nội dung hướng dẫn về việc các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán. Theo đó, doanh nghiệp bên cạnh việc không được chấp nhận báo cáo tài chính còn có nhiệm vụ thông báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kế toán, kiểm toán độc lập và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 1339/BTC-CĐKT, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664