Untitled 2

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 2 năm

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 2 năm. Còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập là 1 năm. Trong đó thời hạn để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm, trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.

Đây là quy định tại Điểu 3 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định bao gồm 5 chương và 58 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2013, thay thế Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004; Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Để tìm hiểu chi tiết Nghị định số 105/2013/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664