Lãnh đạo học viện tư pháp chúc mừng SBLAW nhân ngày truyền thống luật sư.

0
546

Bằng những đóng góp cho hoạt động đào tạo luật sư, nhân ngày truyền thống luật sư Việt Nam, SBLAW đã nhận được thư cảm ơn và chúc mừng từ Học viện tư pháp.
Trong quá trình hành nghề, SBLAW luôn coi công tác đào tạo là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.